خرید سیم کارت 0912 836 99 28

خرید سیم کارت0912 836 99 28

اوپراتور و کد

همراه اول

همراه اول-

کد8

شهر و استان

تهران

-

تهران

نوع

دائمی

مرغوبیت
وضعیت

کارکرده

مشترکین جم با بیش از پانزده سال سابقه درخشان در زمینه خرید و فروش سیمکارت در هر زمان از شبانه روز آماده پاسخگویی شما عزیزان میباشد.

8,500,000تومان

تماس با فروشنده

سیم کارت های 0912

سیم کارتسطحقیمت (تومان)وضعیتبروزرسانیجزئیات و تماس
0912 685 33 42-11,000,000کارکرده۱۵ روز پیشاطلاعات تماس
0912 176 16 42-56,000,000کارکرده۱۵ روز پیشاطلاعات تماس
0912 278 12 56-25,000,000کارکرده۱۵ روز پیشاطلاعات تماس
0912 955 33 20-12,000,000کارکرده۱۶ روز پیشاطلاعات تماس
0912 933 34 50-12,000,000کارکرده۱۶ روز پیشاطلاعات تماس
0912 411 69 75-15,000,000کارکرده۱۶ روز پیشاطلاعات تماس
0912 299 90 58-37,000,000کارکرده۱۶ روز پیشاطلاعات تماس
0912 378 23 58-17,500,000کارکرده۱۶ روز پیشاطلاعات تماس
0912 377 0 813-18,500,000کارکرده۱۶ روز پیشاطلاعات تماس
0912 348 14 73-17,500,000کارکرده۱۶ روز پیشاطلاعات تماس
0912 812 14 68-13,000,000کارکرده۱۶ روز پیشاطلاعات تماس
0912 197 95 13-57,000,000کارکرده۱۶ روز پیشاطلاعات تماس
0912 836 99 28-8,500,000کارکرده۱۸ روز پیشاطلاعات تماس
0912 836 99 45-8,500,000کارکرده۱۸ روز پیشاطلاعات تماس
0912 458 38 67-14,000,000کارکرده۱۸ روز پیشاطلاعات تماس
0912 233 34 69-39,000,000کارکرده۱۸ روز پیشاطلاعات تماس
0912 146 36 40-69,000,000کارکرده۱۸ روز پیشاطلاعات تماس
0912 20 10 814-65,000,000کارکرده۱۹ روز پیشاطلاعات تماس
0912 293 70 14-26,000,000کارکرده۲۲ روز پیشاطلاعات تماس
0912 04 20 300-25,000,000کارکرده۲۲ روز پیشاطلاعات تماس
0912 97 321 79-7,500,000کارکرده۲۲ روز پیشاطلاعات تماس
0912 94 94 95 3-19,000,000کارکرده۲۲ روز پیشاطلاعات تماس
0912 792 35 05-10,000,000کارکرده۲۲ روز پیشاطلاعات تماس
0912 76 332 88-10,000,000کارکرده۲۲ روز پیشاطلاعات تماس
0912 710 20 42-16,000,000کارکرده۲۲ روز پیشاطلاعات تماس

سیم کارت های همراه اول

سیم کارتسطحقیمت (تومان)وضعیتبروزرسانیجزئیات و تماس
0912 685 33 42-11,000,000کارکرده۱۵ روز پیشاطلاعات تماس
0912 176 16 42-56,000,000کارکرده۱۵ روز پیشاطلاعات تماس
0912 278 12 56-25,000,000کارکرده۱۵ روز پیشاطلاعات تماس
0912 955 33 20-12,000,000کارکرده۱۶ روز پیشاطلاعات تماس
0912 933 34 50-12,000,000کارکرده۱۶ روز پیشاطلاعات تماس
0912 411 69 75-15,000,000کارکرده۱۶ روز پیشاطلاعات تماس
0912 299 90 58-37,000,000کارکرده۱۶ روز پیشاطلاعات تماس
0912 378 23 58-17,500,000کارکرده۱۶ روز پیشاطلاعات تماس
0912 377 0 813-18,500,000کارکرده۱۶ روز پیشاطلاعات تماس
0912 348 14 73-17,500,000کارکرده۱۶ روز پیشاطلاعات تماس
0912 812 14 68-13,000,000کارکرده۱۶ روز پیشاطلاعات تماس
0912 197 95 13-57,000,000کارکرده۱۶ روز پیشاطلاعات تماس
0912 836 99 28-8,500,000کارکرده۱۸ روز پیشاطلاعات تماس
0912 836 99 45-8,500,000کارکرده۱۸ روز پیشاطلاعات تماس
0912 458 38 67-14,000,000کارکرده۱۸ روز پیشاطلاعات تماس
0912 233 34 69-39,000,000کارکرده۱۸ روز پیشاطلاعات تماس
0912 146 36 40-69,000,000کارکرده۱۸ روز پیشاطلاعات تماس
0912 20 10 814-65,000,000کارکرده۱۹ روز پیشاطلاعات تماس
0912 293 70 14-26,000,000کارکرده۲۲ روز پیشاطلاعات تماس
0912 04 20 300-25,000,000کارکرده۲۲ روز پیشاطلاعات تماس
0912 97 321 79-7,500,000کارکرده۲۲ روز پیشاطلاعات تماس
0912 94 94 95 3-19,000,000کارکرده۲۲ روز پیشاطلاعات تماس
0912 792 35 05-10,000,000کارکرده۲۲ روز پیشاطلاعات تماس
0912 76 332 88-10,000,000کارکرده۲۲ روز پیشاطلاعات تماس
0912 710 20 42-16,000,000کارکرده۲۲ روز پیشاطلاعات تماس
سایت سیم کارت